Introductie

Door de verkoop van certificaten Ooghduyne Beheermaatschappij bv. zijn de infrastructurele voorzieningen van het Ooghduyne park feitelijk in handen van de certificaathouders gekomen. In de praktijk zijn dat personen (of bedrijven) die een recreatiewoning op het Ooghduyne park bezitten.

Deze website heeft als doelstelling om de interne verhandelbaarheid van de certificaten te bevorderen en te ondersteunen.

De volgende informatie en mogelijkheden staan ter beschikking:

Elke woningeigenaar op het Ooghduyne park heeft toegang tot deze website. De volgende informatie m.b.t. de certificaten is op de Landal eigenarensite beschikbaar:

  • De Statuten van de SAKO alsmede de afschriftakte van administratievoorwaarden SAKO.
  • De notulen van de jaarlijkse certificaathouders vergaderingen.
  • Uitnodigingen voor de jaarlijkse certificaathouders vergaderingen.
  • Overige relevante zaken die van toepassing kunnen zijn.
Klik hier om naar de Landal eigenarensite te gaan.

Alle spelregels die van toepassing zijn op het certificaten gebeuren worden hierin beschreven. Bij de aankoop van certificaten wordt kennis over de inhoud sterk aanbevolen. Klik hier voor het Participatie reglement.

De intrinsieke waarde van het certificaat is onderhevig aan koersschommelingen. Op grafische wijze wordt deze waarde van de afgelopen 4 jaar gepresenteerd. Zodra de interne handel begint te lopen zal er ook sprake zijn van een markt waarde. Deze koers zal t.z.t. ook grafisch weergegeven worden. Bekijk het Historisch koersverloop.

Indien men certificaten wil kopen of verkopen dient men eerst in te loggen. Dit gedeelte is beveiligd en inloggen is alleen mogelijk na de invoer van een persoonlijke inlogcode en bijbehorend wachtwoord. Inloggen

Bij eventuele problemen of vragen kan men contact opnemen met de secretaris van de SAKO, secretaris@ooghduynecertificaten.nl