Ooghduyne, SAKO en (certificaat)eigenaren

Op deze pagina vindt u informatie over het recreatiepark Ooghduyne, Stichting Administratie Kantoor Ooghduyne (SAKO) en meer informatie met betrekking tot de Ooghduynecertificaten die in het beheer zijn van SAKO.

Golf en Beach Resort Ooghduyne

Golf en Beach Resort Ooghduyne is een recreatiepark in de kop van Noord-Holland met ruim 300 villa’s, appartementen en groepswoningen op loopafstand van het strand, gesitueerd tussen de kleurrijke bollenvelden.

De accommodaties variëren van 2 tot 22 persoons comfort tot luxe villa’s, kindvriendelijk, geschikt voor minder validen en meer. De woningen op het park zijn in eigendom van particulieren en/of bedrijven. Verhuur van de villa’s op het park hebben wij naar alle tevredenheid belegd bij onze partner Landal Greenparks.

De infrastructuur van het park is in 2005 aangekocht door de toenmalige woningeigenaren. Deze aankoop van de infrastructuur werd bekostigd door de uitgifte van certificaten en heeft sindsdien geleid tot een onderneming waarvan de continuïteit voldoende is gewaarborgd. Momenteel biedt het park 2 restaurants, vergader- en feestlocaties, buiten sport en spel faciliteiten en last but not least een volledig CO2 neutraal centrumgebouw inclusief een prachtig binnenzwembad.

SAKO

Stichting Administratie Kantoor Ooghduyne (SAKO) is enig aandeelhouder van Beheermaatschappij Ooghduyne BV. Beheermaatschappij Ooghduyne heeft de A&B certificaten uitgegeven waarmee het park is aangekocht. De Certificaten zijn in het beheer van SAKO.
Het SAKO bestuur houdt o.a. toezicht op de 3 volgende statutaire doelstellingen:

  • Waarborgen continuïteit onderneming Ooghduyne BV
  • Genereren van een optimaal rendement voor zowel verhurende als niet verhurende woningeigenaren.
  • Uitkering van een redelijk dividend aan de A&B certificaathouders

Naast de statuten kent SAKO het participatiereglement. Deze documenten samen leggen de verantwoordelijkheden, rechten & plichten van SAKO en de certificaathouders vast en de regels die van toepassing zijn bij de handel in de certificaten. Klik hier om de documenten op te halen.

Certificaten

A&B Certificaathouders hebben zoals aangegeven een vermogensrecht ten aanzien van de infrastructuur van Golf en Beach Resort Ooghduyne.
Naast de financiële doelstelling is de uitgifte van A&B certificaten bedoeld om de betrokkenheid van de woningeigenaren bij het park te borgen en te versterken. Continuïteit van de onderneming en rendement voor haar participanten komt immers voort uit het samenspel van de hooggewaardeerde villa’s met uitstekend passende omliggende faciliteiten en voorzieningen. Het een gaat niet zonder het ander.
Certificaathouders zijn doorgaans eigenaars van recreatiewoningen op het park. Het streven van SAKO is een of meerdere certificaten uit te geven per woning. Momenteel is een aantal certificaten te koop, doorgaans omdat de woningeigenaren hun accommodatie hebben verkocht en op dit moment geen belang hebben bij een vermogensrecht t.a.v. het park. U hoeft geen woningeigenaar te zijn om certificaten van Ooghduyne aan te willen kopen.

Aan en verkoop van certificaten

Indien een certificaathouder zijn/haar certificaten ter verkoop wenst aan te bieden, verloopt dat via deze website. Geïnteresseerden kunnen met de verkopers in contact treden over een mogelijke verhandeling, die wordt geformaliseerd via de notaris en de secretaris SAKO. De regelgeving die van toepassing is bestaat uit:

  • het participatiereglement
  • statuten van SAKO

Alle spelregels die van toepassing zijn op het certificaten gebeuren worden hierin beschreven. Bij de aankoop van certificaten wordt kennis over de inhoud sterk aanbevolen. Klik hier voor het Participatie reglement.